Čo znamená "Chain Reaction"? Mladí vedci nás navštívia Skúmame rôzne vedecké problémy

Naša filozofia

Naším cieľom je vzbudiť u žiakov zvedavosť a priviesť ich k hľadaniu odpovedí na vedecké otázky vlastnou aktivitou. Chceme, aby sa žiak naučil analyzovať informácie, ktoré dostane, resp. získa a na základe dostupných dát navrhol spôsob riešenia daného problému. Necháme žiakov robiť chyby, lebo aj to patrí k procesu učenia sa. Chceme žiaka naučiť klásť veľa otázok, ale nepovieme mu odpoveď priamo, privedieme ho na správnu cestu ako odpoveď nájsť. Chceme prostredníctvom bádateľských aktivít budovať jeho prírodovednú gramotnosť.

Sme tu pre vás

Náš tím je pripravený poskytovať maximálnu podporu a poradenstvo pri implementácii bádateľských aktivít v školách. Budeme:

  • poskytovať učiteľom a žiakom študijné materiály,
  • navštevovať školy a diskutovať so žiakmi,
  • organizovať semináre a workshopy,
  • ukazovať akým spôsobom je možné bádateľské aktivity začleniť do vyučovacieho procesu,
  • zdieľať názory a skúsenosti s implementáciou bádateľských aktivít do výučby ...

Začnime

Naši žiaci sa učia, čo to znamená byť vedcom, hodnotia spoločenské problémy a učia sa zaujať kritický postoj voči problémov reálneho života. Snažíme sa urobiť pre žiaka veci osobnejšie. To znamená, že nebudú robiť „len“ chemický alebo fyzikálny experiment, ale budú riešiť skutočné problémy. Predtým ako začnete, pozrite sa na študijné materiály a prečítajte si základné informácie o filozofii bádateľsky orientovaných aktivít. Ale uvedomte si, že výsledok výskumu žiakov nie je predurčený. Pri hľadaní riešenia sa môžete stretnúť s mnohými problémami, ale sľubujeme, že získané skúsenosti budú stáť za to. :)

VITAJTE NA STRÁNKACH PROJEKTU "Chain Reaction"

Critical thinking, reasoning and problem solving skills - students from 14-16 work together to research scientific scenarios.