Čo znamená "Chain Reaction"? Mladí vedci nás navštívia Skúmame rôzne vedecké problémy

Naša filozofia

Náš tím je pripravený poskytovať maximálnu podporu a poradenstvo pri implementácii bádateľských aktivít v školách. Budeme:

  • poskytovať učiteľom a žiakom študijné materiály,
  • navštevovať školy a diskutovať so žiakmi,
  • organizovať semináre a workshopy,
  • ukazovať akým spôsobom je možné bádateľské aktivity začleniť do vyučovacieho procesu,
  • zdieľať názory a skúsenosti s implementáciou bádateľských aktivít do výučby ...

Sme tu pre vás

Náš tím je pripravený poskytovať maximálnu podporu a poradenstvo pri implementácii bádateľských aktivít v školách. Budeme:

  • poskytovať učiteľom a žiakom študijné materiály,
  • navštevovať školy a diskutovať so žiakmi,
  • organizovať semináre a workshopy,
  • ukazovať akým spôsobom je možné bádateľské aktivity začleniť do vyučovacieho procesu,
  • zdieľať názory a skúsenosti s implementáciou bádateľských aktivít do výučby ...

Začnime

Naši žiaci sa učia, čo to znamená byť vedcom, hodnotia spoločenské problémy a učia sa zaujať kritický postoj voči problémov reálneho života. Snažíme sa urobiť pre žiaka veci osobnejšie. To znamená, že nebudú robiť „len“ chemický alebo fyzikálny experiment, ale budú riešiť skutočné problémy. Predtým ako začnete, pozrite sa na študijné materiály a prečítajte si základné informácie o filozofii bádateľsky orientovaných aktivít. Ale uvedomte si, že výsledok výskumu žiakov nie je predurčený. Pri hľadaní riešenia sa môžete stretnúť s mnohými problémami, ale sľubujeme, že získané skúsenosti budú stáť za to. :)

VITAJTE NA STRÁNKACH PROJEKTU "Chain Reaction"

Critical thinking, reasoning and problem solving skills - students from 14-16 work together to research scientific scenarios.