MATERIÁLY PRE UČITEĽOV

Na tomto mieste môžete nájsť všetky dostupné materiály vytvorené v rámci projektu CHReact. Okrem zdrojových súborov k bádateľským aktivitám a všeobecných informácií týkajúcich sa bádateľských aktivít, tu môžete nájsť aj ukážky prezentácií a posterov vytvorených žiakmi počas prvého roku riešenia projektu.

...

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

» Bádateľské aktivity - ako s nimi pracovať «

vsetky obrazky

...

ZOZNAM AKTIVÍT

» Asteroidy útočia na Zem «

» Ekologické svietenie «

» Prenosná vodná elektráreň «

» Nasýťme svet «

» Konferencia o ozóne «

» Vesmírny web «

» Rastliny vo vesmíre «

» Zelené kúrenie «

...

DOPLNKOVÉ MATERIÁLY K AKTIVITÁM

Podrobnejšie informácie o ozóne nájdete

» tu «

Podrobnejšie informácie o meteoritoch, ktoré je možné využiť v aktivite Asteroidy útočia na Zem nájdete

» tu «

...

PREZENTÁCIE A POSTERY

Prezentácie z medzinárodnej konferencie konanej v Sheffielde v roku 2014 nájdete
» tu «

Ukážky niektorých prezentácií a posterov z národnej konferencie konanej v Starej Lesnej v marci 2014:
...
» Asteroidy útočia na Zem «
» Ekologické svietenie «
» Nasýťme svet - AKCIA SOFIA (víťazný tím) «
...
» Ukážka posterov «