Aktivity

Na tejto stránke môžete vidieť všetky aktivity uskutočnené v rámci projektu. Jednotlivé aktivity sú zoradené chronologicky.

Záverečné stretnutie učiteľov spolupracujúcich škôl (máj 2016)
Zaverečné stretnutie máj 2016
16. mája 2016 sa stretli učitelia tretieho roku projektu s hosťami z predchádzajúcich dvoch rokov, aby spoločne vyhodnotili vzájomnú spoluprácu a aktivity projektu, ako aj prediskutovali možnosti ďalšej spolupráce v nasledujúcich školských rokoch.

..

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Medzinárodná konferencia Express Yourself! (máj 2016)
Medzinárodná konferencia máj 2016
Na začiatku mája, 9. a 10. mája 2016 sa konala medzinárodná konferencia v Bulharsku v meste Plovdive. Na konferencii sa zúčastnilo 12 tímov z 12 partnerských krajín. Žiaci mali možnosť predstaviť výsledky svojej práce pred medzinárodným publikom a obhajovať svoju práce v rámci diskusie.

FOTOGALÉRIA

Konferencia
"Inquiry day" pre žiakov
Worshop pre učiteľov
Voľný čas v Plovdive

Na videu si môžete pozrieť prezentáciu tímu ECO HEATING, s ktorou nás reprezentoval v Plovdive :)

--------------------------------------------------------------------------------

Konferencia Ukáž, čo vieš! (apríl 2016)
Národná konferencia apríl 2016
V dňoch 7. a 8. apríla 2016 sa v kongresovom centre SAV v Starej Lesnej uskutočnila prvá národná študentská konferencia, na ktorej prezentovali svoje výskumné projekty žiaci z piatich gymnázií zo Slovenska. Viac o programe konferencie nájdete v časti Konferencie.

FOTOGALÉRIE

Návšteva na meteorologickej stanici v Gánovciach
Ako sme sa pripravovali na veľkú udalosť
Prezentácie projektov jednotlivých tímov
Prezentácie posterov.
Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov.

--------------------------------------------------------------------------------

Pozorovanie vzoriek meteoritov (marec 2016)
GJGT marec 2016
10. marca 2016 navštívili žiaci Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici pracovisko Katedry geografie a geológie FPV UMB, aby pod vedením doc. Stanislava Jeleňa a Mgr. Ľuboša Poláka pozorovali vzorky meteoritov a zisťovali ich vlastnosti.

..

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Prednáška Vesmírna archeológia - Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej (február 2016)
Prednaska Revuca február 2016
23. februára 2016 priblížil doc. Tomášik vývoj vesmíru žiakom na gymnáziu v Revúcej.

..

..

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Pracovné stretnutie učiteľov (február 2016)
Seminar február 2016
9. februára 2016 sa v priestoroch Katedry fyziky FPV UMB druhýkrát stretli všetci učitelia zo spolupracujúcich škôl v treťom roku projektu, aby si navzájom vymenili skúsenosti s doterajším priebehom projektu na ich školách a spoločne pripravili program konferencie Ukáž, čo vieš!, ktorá sa bude konať v apríli v Starej Lesnej.

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Odborný seminár pre učiteľov (február 2016)
Seminar február 2016
5. februára sa konal odborný seminár pre učiteľov prírodovedných predmetov zo základných a stredných škôl vo využívaní bádateľských metód vo vyučovaní. Cieľom seminára bolo získanie poznatkov o bádateľských metódach, praktických zručností a námetov pre prácu so žiakmi na hodinách fyziky, chémie, biológie a geografie.

Podrobnejšie informácie o programe seminára nájdete » tu «.

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Prednáška Ozón a ozónová vrstva Zeme na Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej (december 2015)
Revuca december 2015
9. decembra navštívil gymnázium v Revúcej Mgr. Martin Hruška, PhD., aby žiakov uviedol do problematiky skúmania ozónovej vrstvy Zeme.

..

..

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Úvodné stretnutie učiteľov spolupracujúcich škôl (november 2015)
Banska Bystrica 2015
Úvodné stretnutie učiteľov spolupracujúcich škôl, ktoré sa zapojili do projektu, v poslednom, treťom roku riešenia. Stretnutie sa konalo v novembri 2015 v Banskej Bystrici.

..

..

Fotogaléria

======================= 2. rok riešenia projektu =======================

Záverečné stretnutie učiteľov spolupracujúcich škôl (jún 2015)
Stretnutie jún 2015
9. júna 2015 sa učitelia z piatich škôl, ktoré sa do projektu Chain Reaction zapojili v jeho druhom roku, stretli na záverečnom stretnutí, aby spoločne zhodnotili všetky spoločné aktivity aj svoju vlastnú prácu so žiakmi.

..

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Konferencia Express yourself! (máj 2015)
Heidelberg maj 2015
Tím Galaxia rastlín, vedený Mgr. Bartolomejom Szakálom, z Gymnázia v Detve, reprezentoval v dňoch 11. – 12. mája 2015 Slovensko na medzinárodnej konferencii Express Yourself! v Heidelbergu, kde predstavil svoj projekt zameraný na skúmanie procesu fotosyntézy v mimozemských podmienkach. Viac informácií o konferencii nájdete na webovej stránke www.chreact.eu.

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Konferencia Ukáž, čo vieš! (apríl 2015)
Národná konferencia apríl 2015
V dňoch 9. a 10. apríla 2015 sa v kongresovom centre SAV v Starej Lesnej uskutočnila prvá národná študentská konferencia, na ktorej prezentovali svoje výskumné projekty žiaci z piatich gymnázií zo Slovenska. Ako to celé prebiehalo a čo mali účastnici konferencie vidieť a zažiť môžete vidieť v našej fotogalérii.

FOTOGALÉRIE

Návšteva na meteorologickej stanici v Gánovciach
Večerné prednášky mladých vedcov
Posterová sekcia
Prezentácie tímov

--------------------------------------------------------------------------------

Prednáška RNDr. Juraja Tótha, PhD. na Gymnáziu v Detve (marec 2015)
KGSM marec 2015
Astronóm Juraj Tóth navštívil 25. marca 2015 aj detvianskych gymnazistov a podelil sa s nimi so svojimi vedomosťami o asteroidoch aj so zážitkami pri pátraní po meteorite Košice.

..

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Prednáška o malých telesách slnečnej sústavy na KGSM v Banskej Bystrici (marec 2015)
KGSM marec 2015
25.3.2015 zavítal na dve partnerské školy projektu Chain Reaction hosť z FMFI UK v Bratislave - RNDr. Juraj Tóth, PhD. Najskôr sa stretol s gymnazistami z Katolíckeho gymnázia Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici.

..

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Beseda so žiakmi Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici (marec 2015)
BB marec 2015
24. marca navštívil evanjelické gymnázium Šimon Budzák, aby s riešiteľmi projektu Nasýťme svet besedoval o výrobe a použití dusíkatých hnojív. Beseda sa žiakom veľmi páčila.

..

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Deň vedy na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou (marec 2015)
Vranov nad Toplou marec 2015
10. marca 2015 predstavili projekt Chain Reaction žiakom a širšej verejnosti mladí vedci Šimon Budzák, Martin Hruška a Peter Bartko. Podujatie, určené hlavne pre žiakov druhého ročníka školy, má mnohým ukázať zameraním zaujímavé odbory, ktorým by sa v rámci ďalšieho štúdia mohli venovať na vysokých školách. "Máme záujem pritiahnuť študentov viac k tomu prírodovednému vzdelávaniu a oživiť v nich záujem o to, čo je v súčasnosti pomerne žiadané na trhu práce," podotkol pre TASR Šimon Budzák z Katedry chémie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

..

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Prednáška o Afrike pre žiakov Gymnázia vo Vranove nad Topľou (marec 2015)
Tolmaci Vranov nad Toplou marec 2015
6. marca 2015 navštívil vranovské gymnázium prof. Ladislav Tolmáči, aby riešiteľom projektu Nasýťme svet priblížil geografické podmienky Afriky.

..

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Návšteva žiačok z Gymnázia v Detve na Katedre biológie a ekológie FPV UMB (marec 2015)
Katedra biológie marec 2015
Tri mladé prírodovedkyne skúmajúce možnosti pestovania rastlín vo vesmíre prišli 19. marca 2015 prekonzultovať svoj projekt s Mgr. Jozefom Sujom priamo na jeho pracovisku.

..

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Deň vedy na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou (marec 2015)
Vranov nad Toplou marec 2015
10. marca 2015 predstavili projekt Chain Reaction žiakom a širšej verejnosti mladí vedci Šimon Budzák, Martin Hruška a Peter Bartko. Podujatie, určené hlavne pre žiakov druhého ročníka školy, má mnohým ukázať zameraním zaujímavé odbory, ktorým by sa v rámci ďalšieho štúdia mohli venovať na vysokých školách. "Máme záujem pritiahnuť študentov viac k tomu prírodovednému vzdelávaniu a oživiť v nich záujem o to, čo je v súčasnosti pomerne žiadané na trhu práce," podotkol pre TASR Šimon Budzák z Katedry chémie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

..

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Pracovné stretnutie učiteľov (február 2015)
stretnutie ucitelov februar 2015
4.2.2015 sa v priestoroch Katedry fyziky Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici uskutočnilo pracovné stretnutie učiteľov, ktorého cieľom bola vzájomná výmena skúseností s realizáciou aktivít projektu v jednotlivých školách a príprava konferencie Ukáž, čo vieš!. Súčasťou programu stretnutia bola aj komunikácia účastníkov prostredníctvom fóra projektu.

..

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Prednáška doc. Borisa Tomášika na podujatí Prírodovedné dni 2015 (február 2015)
Boris Zilina 2015
18. februára 2015 predstavil projekt Chain Reaction doc. Dr. Boris Tomášik študentom bilingválneho gymnázia v Žiline v rámci prednášky Ako sa varí prapolievka v CERNe.

..

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Návšteva mladého vedca - Mgr. Jozefa Suju - na Gymnáziu v Detve (február 2015)
Suja_Detva.JPG februar 2015
13.2.2015 navštívil žiakov z Gymnázia v Detve Jozef Suja. Žiaci sa zaoberajú skúmaním pestovania rastlín vo vesmíre, uvítali preto možnosť prehĺbiť si svoje vedomosti o fotosyntéze a získať tipy na vhodné experimenty, ktoré by mohli s fotosyntézou rastlín urobiť.

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Prednáška o ozóne na Katolíckom gymnáziu Štefana Moyzesa (január 2015)
Martin BB január 2015
Mgr. Martin Hruška, PhD. sa 29.1.2015 stretol so žiakmi z Katolíckeho gymnázia Štefana Moyzesa v Banskej Bystrici, aby ich uviedol do problematiky výskumu ozónovej vrstvy Zeme.

..

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Prednášky pre žiakov Gymnázia Detva (január 2015)
Boris Detva január 2015
27.1.2015 sa uskutočnili na Gymnáziu Detva dve prednášky: Vesmírna archeológia (doc. Boris Tomášik) a Svetelné zdroje (dr. Martin Hruška).

..

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Prednáška Vesmír a jadrová fyzika pre žiakov Gymnázia Vranov nad Topľou (december 2014)
Zuzka Vranov december 2014
15. decembra 2014 navštívila Gymnázium Vranov nad Topľou RNDr. Zuzana Fecková, aby žiakov uviedla do problematiky skúmania počiatkov vesmíru. Po prednáške sa vytvoril zaujímavý diskusný klub s množstvom pozoruhodných otázok. Budúcnosť je v objavovaní a pochopení minulosti a toho, čo sa deje okolo nás, čo sa deje s časticami a čo nám prinášajú z veľkých diaľok.

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Úvodné stretnutie učiteľov spolupracujúcich škôl (november 2014)
november 2014
12. novembra 2014 sa v priestoroch Katedry fyziky FPV UMB prvýkrát stretli učitelia piatich škôl, ktoré budú v projekte Chain Reaction pracovať v školskom roku 2014/2015. So svojimi skúsenosťami sa s nimi prišli podeliť aj žiaci z tímu Akcia Sofia pod vedením PaedDr. Janky Chlebušovej z Gymnázia Jána Chalupku v Brezne.

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Prezentácia projektu Chain Reaction na Noci výskumníkov (september 2014)
Noc vyskumnikov 2014
V piatok 26.9.2014 predstavili projekt širokej verejnosti tímy Akcia Sofia a Energic four z Gymnázia Jána Chalupku v Brezne na podujatí Noc výskumníkov 2014, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici.


Fotogaléria

======================= 1. rok riešenia projektu =======================

Záverečné stretnutie učiteľov spolupracujúcich škôl (jún 2014)
6. júna 2014 sa učitelia z piatich škôl, ktoré sa do projektu Chain Reaction zapojili v jeho prvom roku, stretli na záverečnom stretnutí, aby spoločne zhodnotili všetky spoločné aktivity aj svoju vlastnú prácu so žiakmi.

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Konferencia Express yourself! (máj 2014)
Tím Akcia Sofia, v zložení Ivan Banko, Lucia Ličková, Jakub Potančok, Michaela Srnková a Adam Stražovec, vedený dr. Janou Chlebušovou, z Gymnázia Jána Chalupku v Brezne, reprezentoval v dňoch 12. – 15. mája 2014 Slovensko na medzinárodnej konferencii Express Yourself! v Sheffielde, kde predstavil svoj projekt Nasýťme svet. Pani učiteľka Chlebušová poskytla na konferencii interview, ktorého záznam si môžete pozrieť tu. Viac o programe konferencie nájdete na webovej stránke www.chreact.eu.

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Konferencia Ukáž, čo vieš! (marec 2014)
25. – 26. marca 2014 sa v kongresovom centre SAV v Starej Lesnej uskutočnila prvá národná študentská konferencia,
na ktorej prezentovali svoje výskumné projekty žiaci z Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici, Spojenej školy – Gymnázia
Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach, Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom, Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene
a Gymnázia Jána Chalupku v Brezne. Viac o programe konferencie nájdete v časti
Konferencie.

FOTOGALÉRIE

Návšteva na meteorologickej stanici v Gánovciach
Návšteva TANAP-u.
Príprava prezentácií projektov a posterov.
Večerné prednášky mladých vedcov.
Prezentácie projektov a posterov.
Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov.

--------------------------------------------------------------------------------

Workshop – chémia zlúčenín amoniaku (marec 2014)
7. 3. 2014 navštívili žiaci z Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene Fakultu prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, aby si v laboratóriu katedry chémie pod vedením dr. Budzáka prakticky vyskúšali, ako sa pripravujú dusíkaté hnojivá.

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Vesmírna archeológia na GAS v Banskej Bystrici (marec 2014)
3. 3. 2014 sa so žiakmi z Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici stretol doc. Boris Tomášik, ktorý žiakom sprístupnil poznatky o prvých štádiách vývoja vesmíru.

Video z prednášky si môžete pozrieť tu

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

CHÉMIA HNOJÍV – prednáška dr. Budzáka (marec 2014)
3. 3. 2014 sa dr. Budzák stretol so žiakmi a učiteľmi z Gymnázia Jána Chalupku v Brezne a diskutoval s nimi o výrobe a využití dusíkatých hnojív.

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Prednáška Cesta k počiatkom vesmíru – ako sa to robí v CERN-e (február 2014)
25.2.2014 navštívila Mgr. Zuzana Fecková Gymnázium Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach a diskutovala so žiakmi a učiteľmi o najnovších
experimentoch s jadro-jadrovými zrážkami, ktoré sa robia v CERN-e.

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Pracovné stretnutie učiteľov spolupracujúcich škôl (február 2014)
Druhé stretnutie učiteľov zo spolupracujúcich škôl sa uskutočnilo 13. februára 2014. Učitelia si navzájom vymenili skúsenosti s realizáciou projektu v svojich školách, prediskutovali problémy, na ktoré pri riadení žiackych výskumných projektov narazili. Súčasťou programu stretnutia bola aj príprava programu záverečnej konferencie projektu.

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

CHÉMIA HNOJÍV - prednáška dr. Budzáka (február 2014)
13. 2. 2014 sa na Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene konala prednáška s názvom Chémia hnojív, ktorú viedol dr. Budzák. Prednášal žiakom
o príprave dusičnanu amónneho a o spôsoboch jeho ďalšieho využitia a porozprával aj o tom, ako sa možno stať prírodovedcom a ako život vedca vyzerá.

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

SVETLO - prednáška dr. Hrušku (november 2013)
13. novembra 2013 dr. Hruška viedol prednášku o svetelných zdrojoch a ich spektrách s množstvom zaujímavých pokusov žiakom Gymnázia Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach.

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

PRAPOLIEVKA - prednáška pre žiakov Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici (november 2013)
Doc. Tomášik predstavil projekt žiakom a učiteľom Gymnázia Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici a ukázal im, čo zaujímavé sa možno naučiť pri spracovaní témy Kozmický web.

--------------------------------------------------------------------------------

Prednáška Cesta k počiatkom vesmíru – ako sa to robí v CERN-e (november 2013)
Mladá vedkyňa – Mgr. Zuzana Fecková – predstavila žiakom z gymnázií najnovšie experimenty s jadro-jadrovými zrážkami, ktoré sa robia v CERN-e.

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Úvodné stretnutie učiteľov zo škôl zapojených do projektu v šk. roku 2013/14 (november 2013)
Prvé stretnutie s učiteľmi sa uskutočnilo 8. novembra 2013. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť učiteľov s teóriou k bádateľsky orientovaným metódam, ale najmä vyskúšať si tieto metódy na vlastnej koži. Teda aspoň malú ukážku z nich, vzhľadom na krátkosť času :)

Fotogaléria

--------------------------------------------------------------------------------

Prednáška o ozóne v Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene (október 2013)
Dr. Hruška predstavil projekt, jeho pripravované aktivity a jednu z tém výskumných projektov žiakom a učiteľom z Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

Fotogaléria