MATERIÁLY PRE ŽIAKOV

Ponúkame vám niekoľko zaujímavých vedeckých problémov, ktoré môžete riešiť v rámci svojich projektov. Plné znenie všetkých projektov nájdete nižšie.

K vybraným aktivitám (Asteroidy útočia na Zem a Konferencia o ozóne), nájdete v spodnej časti doplnkové informácie.

asteroidy
Asteroidy útočia na Zem
svietenie
Ekologické svietenie
elektraren
Prenosná vodná elektráreň
fazulka
Nasýťme svet
ozon
Konferencia o ozóne
vesmir
Vesmírny web
ozon
Rastliny vo vesmíre
solarny panel
Zelené kúrenie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOPLNKOVÉ MATERIÁLY K AKTIVITÁM

Podrobnejšie informácie o ozóne nájdete

» tu «

Podrobnejšie informácie o meteoritoch, ktoré je možné využiť v aktivite Asteroidy útočia na Zem nájdete

» tu «

...