NÁRODNÁ KONFERENCIA "Ukáž, čo vieš!"

Hlavným cieľom konferencie je prezentovanie výsledkov bádateľských projektov žiakov, ktoré v danom školskom roku robili pod vedením svojich učiteľov prírodovedných predmetov v rámci projektu Chain Reaction. Ide teda o prehliadku úspechov, ktoré pri riešení projektov dosiahli, vzájomné zdieľanie poznatkov, ktoré získali, a demonštráciu zručností, ktoré si osvojili.

Tretia národná konferencia UKÁŽ, ČO VIEŠ! sa konala 7. - 8. apríla 2016

Tak ako prvá a druhá, tak aj tretia národná konferencia sa konala v Starej Lesnej. Rovnako ako ostatné roky bol pre účastníkov konferencie pripravený bohatý odborný program - exkurzie na pracoviská Slovenskej akadémie vied aj do terénu, ako aj prednášky mladých vedcov.

Rámcový program podujatia prikladáme.
Plagat 2016

Ako to celé prebiehalo a čo mali možnosť účastnícii konferenice vidieť a zažiť nájdete v našej fotogalérii.

FOTOGALÉRIE

Návšteva na meteorologickej stanici v Gánovciach
Ako sme sa pripravovali na veľkú udalosť
Prezentácie projektov jednotlivých tímov
Prezentácie posterov.
Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov.

-----------------------------------------------------------------------------

ARCHÍV
...
» Národná konferencie UKÁŽ, ČO VIEŠ! (marec 2014) «
» Národná konferencie UKÁŽ, ČO VIEŠ! (marec 2015) «